» جملات پند آموز

مهرگان
 
 
 

جملات پند آموز

15 دی 1390

هنگامی که دری از خوشبختی
به روی ما بسته میشود، دری دیگر باز می‌شود ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم می‌دوزیم
که درهای باز را نمی‌بینیم.
«هلن کلر»

بقیه در ادامه مطلب
<!--more-->

جملات پند آموز

لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند
لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد.«نارسیس» ----------------------------  برای کشتن یک پرنده یک
قیچی کافی است.لازم نیست آن را در قلبش فرو کنی یا گلویش را با آن بشکافی. پرهایش
را بزن ... خاطره پریدن با او کاری می کند که خودش را به اعماق دره‌ها پرت کند .------------------------------هنگامی که دری از خوشبختی
به روی ما بسته میشود، دری دیگر باز می‌شود ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم می‌دوزیم
که درهای باز را نمی‌بینیم.«هلن کلر»----------------------------------برای
پخته‌شدن کافیست که هنگام عصبانیت از کوره در نروید.------------------------------همیشه بهترین راه را برای
پیمودن می‌بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم.«پائولو کوئلیو»----------------------------------اندیشیدن به پایان هر
چیز، شیرینی حضورش را تلخ می کند. بگذار پایان تو راغافلگیر کند، درست مانند
آغاز.-------------------------------هیچ‌کس آنقدر فقیر نیست
که نتواند لبخندی به کسی ببخشد؛ و هیچ کس آنقدر ثروتمند نیست که به لبخندی نیاز
نداشته باشد.--------------------------بمانيم
تا کاری کنیم، نه اين كه کاری کنیم تا بمانیم.«دکتر
شریعتی»------------------------------آدمی
اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به‌زودی موفق می‌شود، ولی او می‌خواهد خوشبخت‌تر از
دیگران باشد و این مشکل است. زیرا او دیگران را خوشبخت‌تر از آنچه هستند تصور
می کند. -------------------------------  تاریخ یک ماشین خودکار و
بی‌راننده نیست و به‌تنهایی استقلال ندارد، بلکه تاریخهمان خواهد شد که ما می‌خواهیم.«ژان پل سارتر»------------------------بهترین اشخاص، کسانى
هستند که اگر از آن‌ها تعریف کردید خجل شوند، و اگر بد گفتید، سکوت کنند.«جبران خلیل‌جبران»---------------------------------مشکلی که با پول حل شود،
مشکل نیست، هزینه است!!!!-----------------------------در زندگی از تصور مصیبت‌های
بی‌شماری رنج بردم که هرگز اتفاق نیفتادند.-------------------------ساده‌ترین کار جهان این
است که خود باشی و دشوارترین کارجهان این است که کسیباشی که دیگران می‌خواهند.----------------------------------  

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید