» پند

مهرگان
 
 
 

پند

23 اسفند 1391

این مطلب توسط کاربر مهمان ارسال شده است: faeze

روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو سه پند میدهمکه کامروا شوی
اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری دوم اینکه دربهترین بستر و رختخواب جهان بخوابی سوم اینکه در بهترین کاخها وخانه های جهان زتدگی کنی پسرلقمان گفت ای پدر مایک خانواده بسیارفقیر هستیم چطور این کارهارا انجام دهم؟
لقمان جواب داد :اگرکمی دیرتروکمترغذابخوری هر غذایی که میخوری طعم بهترین غذای جهانرا می دهد.
اگربیشتر کارکنی و کمی دیرتر بخوابی در هر جایکه خوابیده ای احساس میکنی بهترین خوابگاه جهان است .واگر بامردم دوستی کنی در قلب انها جای میگیری و انوقت بهترین خانه های جهان مال توست

تگ ها:پند

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید