» مجارات در دوره ایران باستان

مهرگان
 
 
 

مجارات در دوره ایران باستان

24 اسفند 1391

این مطلب توسط کاربر مهمان ارسال شده است: faezeبامطالعه وبررسی متون ونوشته های پراکنده تاریخی می توان دریافت که بطور کلی درایران باستان مجازات های بدنی بسیار شدیدی از قبیل اعدام کور کردن حبس کردن تازیانه زدن متداول بوده است بویژه مجازات برخی از جرایم که علیه پادشاه واطرافیان او یا علیه حکومت صورت می گرفت مثل جاسوسی وخیانت به کشور اعدام توام با شکنجه وازار شدید بدنی همچون بریدن بینی وگوش وزبان قبل از اجرای اعدام یا مثله کردن به چهار میخ کشیدن زنده به گورکردن و نظایر ان بسیار سخت بوده است .
مجازات ارتکاب جرایم علیه سایر اشخاص از قبیل قتل ضرب وجرح ونظایر ان قصاص نفس یا عضوبوده است .

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید