» » مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

مهرگان
 
 
 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

5 فروردین 1392

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگخالص و بدون هیچ گونه لینک ، متن و یا عکس تبلیغاتی

یکی از مشکلات صاحبان وبلاگ و وبسایت استفاده بی درد سر از ابزارهای وبلاگ نویسی است. وب سایت های زیادی اقدام به انتشار کدهای زیباسازی و کاربردی برای وبلاگ نویسان میکنند اما دلیل این کارشان ایجاد تبلیغات و گرفتن لینک در وبلاگها و وبسایتهای گوناگون است که این لینک ها همیشه برای صاحبان وبلاگ آزار دهنده بوده است.

به عنوان نمونه:

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگاین کار سود زیادی را از لحاظ کسب رتبه و سئو برای سازندگان کدها و ابزار ایجاد میکند (هرچه وب سایتی لینک بیشتر دریافت کند رتبه آن در گوگل افزایش پیدا میکند) و بلعکس برای وبلاگ نویسان مضر هست چرا که داشتن لینک های متعدد تنها به یک سایت مغایر با الگوریتم های جدید گوگل می باشد. فرض کنید شما از یکی از ابزارهای بالا در وبلاگ خود استفاده میکنید ، حالا تمام صفحات شما دارای یک لینک به سایت سازنده ابزار می باشد و فرض کنیم 100 مطلب هم در بلاگ خود داشته باشید 100 بک لینک را رایگان به یک سایت تقدیدم کرده اید!!

در اینجا تقریبا 60 کد ساعت که از پرمصرف ترین ابزارهای وبلاگ نویسی است برای درج در وبلاگ و یا وب سایت ، بدون هیچ گونه لینک ، متن و تصویر تبلیغاتی آماده شده است.

کدها کاملا فشرده شده ، خالص و کوتاه می باشد ، که از لحاظ سئو بسیار هماهنگ است.

یکی از کدهای رنگی زیر را انتخاب کنید و در قسمت تنظیمات وبلاگ خود در کادر اسکریپت ها و کدها کپی کنید.

(سایز بزرگ تصاویر فقط برای نمایش نمونه می باشند ، ساعت ها بعد از درج هماهنگ با قالب شما می شود )

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/1.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/2.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/3.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/4.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/5.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/6.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/7.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/8.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/9.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/10.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/11.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/12.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/13.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/14.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/15.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/16.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/17.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/18.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/19.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/20.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/21.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/22.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/23.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/24.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/25.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/26.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/27.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/28.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/29.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/30.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/31.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/32.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/33.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/34.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/35.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/36.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/37.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/38.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/39.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/40.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/41.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/42.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/43.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/44.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/45.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/46.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/47.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/48.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/49.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/50.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/51.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/52.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/53.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/54.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/55.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/56.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/57.js"></script></center>

 

 

مجموعه کد ساعت برای درج در وبلاگ

<center><script type="text/javascript" src="http://japalaghi.com/tools/58.js"></script></center>

کامپیوتر و اینترنت

<
17 اردیبهشت 1393 22:28

شیرانی

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
باسلام خیلی عالی بود دستتان درد نکند

<
5 تیر 1393 14:43

ب. ربیعی

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
آقا دمت گرم
خدا خیرت بده

<
18 تیر 1393 22:12

ربیعی

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
ووووووووواااااااااااااااقققققققققققققعععععععععععععععععععععععاااااااااااا دمتون گرم
خدا خیرتون بده

<
5 مهر 1393 09:20

مهدی

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
بزرگوار بی نهایت سپاسگزارم ....


دمت گرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید