» ورود نمادین امام خمینی(ره) به میهن اسلامی (فوف العاده عجیب )

مهرگان
 
 
 

ورود نمادین امام خمینی(ره) به میهن اسلامی (فوف العاده عجیب )

12 بهمن 1390

همزمان با آغاز ایام الله دهه مبارک فجر، ساعت 9:33 صبح امروز (چهارشنبه)
مراسم عجیب نمادین ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی
ایران به میهن اسلامی برگزار شد.


ورود نمادین امام خمینی(ره) به میهن اسلامی (فوف العاده عجیب )

عکسهای بیشتر در ادامه مطلب

<!--more-->

ورود نمادین امام خمینی(ره) به میهن اسلامی
همزمان
با آغاز ایام الله دهه مبارک فجر، ساعت 9:33 صبح امروز (چهارشنبه) مراسم
نمادین ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به
میهن اسلامی برگزار شد.

 


ورود نمادین امام خمینی(ره) به میهن اسلامی (فوف العاده عجیب )

ورود نمادین امام خمینی(ره) به میهن اسلامی (فوف العاده عجیب )

ورود نمادین امام خمینی(ره) به میهن اسلامی (فوف العاده عجیب )

ورود نمادین امام خمینی(ره) به میهن اسلامی (فوف العاده عجیب )

ورود نمادین امام خمینی(ره) به میهن اسلامی (فوف العاده عجیب )

ورود نمادین امام خمینی(ره) به میهن اسلامی (فوف العاده عجیب )

ورود نمادین امام خمینی(ره) به میهن اسلامی (فوف العاده عجیب )

ورود نمادین امام خمینی(ره) به میهن اسلامی (فوف العاده عجیب )

ورود نمادین امام خمینی(ره) به میهن اسلامی (فوف العاده عجیب )

ورود نمادین امام خمینی(ره) به میهن اسلامی (فوف العاده عجیب )

ورود نمادین امام خمینی(ره) به میهن اسلامی (فوف العاده عجیب )

ورود نمادین امام خمینی(ره) به میهن اسلامی (فوف العاده عجیب )

ورود نمادین امام خمینی(ره) به میهن اسلامی (فوف العاده عجیب )

 همچنین
مراسم سی و سومین سالگرد ورود امام خمینی(ره) به مدرسه رفاه صبح امروز
چهارشنبه با حضور حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در مدرسه رفاه
برگزار شد.

 


ورود نمادین امام خمینی(ره) به میهن اسلامی (فوف العاده عجیب )


 


ورود نمادین امام خمینی(ره) به میهن اسلامی (فوف العاده عجیب )


 


ورود نمادین امام خمینی(ره) به میهن اسلامی (فوف العاده عجیب )


 


ورود نمادین امام خمینی(ره) به میهن اسلامی (فوف العاده عجیب )


 


ورود نمادین امام خمینی(ره) به میهن اسلامی (فوف العاده عجیب )


 


ورود نمادین امام خمینی(ره) به میهن اسلامی (فوف العاده عجیب )


 

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید